Opublikowano

Dodawanie opisu kategorii pod listą produktów

Otwieramy edytor motywu, szukamy functions.php

Wklejamy w kod (można na samym końcu):

add_action('woocommerce_archive_description', 'custom_archive_description', 2);

function custom_archive_description(){ 
  if ( is_product_category() ){
    remove_action('woocommerce_archive_description', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
    add_action('woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 5 );
  }
}

I tyle!